Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Καρύδη

Ελληνικά - English

Σε έκδοση αρχείου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Καρύδης
Διεύθυνση email: karydis@ionio.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132, Κέρκυρα
Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 27 Απριλίου 1979, Αττική, Ελλάδα
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διδακτορικό στην Πληροφορική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βαθμός: Άριστα
Διάρκεια: Απρίλιος 2002 - Ιούνιος 2006
Τίτλος διατριβής: Μέθοδοι Εξόρυξης και Ανάκτησης Ακουστικών και Συμβολικών Μουσικών Δεδομένων (ελεύθερη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα: Mining and retrieval methods for acoustic and symbolic musical data)
Επιβλέπων: καθ. Ιωάννης Μανωλόπουλος

MSc Advanced Methods in Computer Science

Queen Mary, University of London του Ηνωμένου Βασιλείου. Βαθμός πτυχίου: Pass. Διάρκεια σπουδών: 09/2000-10/2001

MSc Thesis, 'Voice Enabled Email Browser' – Σχεδιασμός ενός απλού Email Client το οποίο εκτός των δεδομένων μέσων εισαγωγής δεδομένων (πληκτρολόγιο και mouse) χρησιμοποιεί και φωνητικές εντολές. Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν ο βέλτιστος σχεδιασμός της διεπαφής (βασισμένο στην καλύτερη δυνατή χρήση μεταξύ των συμβατικών και μη μέσων εισαγωγής δεδομένων) ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση του χρήστη από τη χρήση της εν λόγω εφαρμογής. Παράλληλα απαιτήθηκε ο σχεδιασμός του Email Client και η ενσωμάτωση ήδη υφιστάμενου Speech Recognition Engine (IBM-ViaVoice). Όλη η εφαρμογή είναι γραμμένη σε Java.

Honours BEng Engineering Science & Technology

Brunel University του Ηνωμ. Βασιλείου Βαθμός πτυχίου: 2.2 Διάρκεια σπουδών: 09/1997-06/2000

Πτυχιακή Εργασία / BΕng Final Year Project, 'An Infrared Communication System' – Σχεδιασμός επικοινωνιακής εφαρμογής που χρησιμοποιεί υπέρυθρο σύστημα επικοινωνίας σε συνθήκες βιομηχανικού περιβάλλοντος. Η εργασία απαιτούσε το σχεδιασμό των οδηγών (drivers) για την επικοινωνία των 2 συστημάτων αλλά και της διεπαφής ('Chat Board'-πίνακας επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριακά παράθυρα για την πρόοδο της μεταφοράς ενός αρχείου αλλά και ενημερωτικά παράθυρα για την αποδοχή λήψης αρχείου). Επίσης, ο σχεδιασμός του συστήματος περιλάμβανε και μεθόδους με υψηλή πρόβλεψη και διόρθωση σφαλμάτων στην αποστολή και λήψη των «επικοινωνιακών πακέτων» ώστε να υποστηρίζεται η «αντιξοότητα» του βιομηχανικού περιβάλλοντος.

Απολυτήριο Λυκείου

Απόφοιτος Λυκείου 17 Ιουνίου 1997. Βαθμός Απολυτηρίου: 18 και 6 δέκατα (18 6/10) στα 20, 2ο Λύκειο Κέρκυρας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα τρέχοντα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας βάσει Περιεχομένου (Content based music information retrieval), στην Εξόρυξη Μουσικής Πληροφορίας (Music Mining), την Ανάκτηση Πολυμεσικών δεδομένων (Multimedia Information Retrieval) αλλά και το σχεδιασμό συστημάτων διάχυσης/ανάκτησης πληροφορίας πολιτιστικού περιεχομένου. Ειδικότερα, εργάζομαι πάνω στα:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα κείμενα που προσφέρονται από τον εξυπηρετητή αυτό παρέχονται από τους συγγραφείς τους με μόνο στόχο την έγκαιρη διάχυσή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι για εμπορική ή όποια άλλη εκμετάλλευση. Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτά διατηρούνται από τους συγγραφείς ή τους άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ., IEEE, ACM, Elsevier, Springer), παρά το γεγονός ότι έχουν προσφέρει έργα τους εδώ και ηλεκτρονικά. Εννοείται ότι όλα τα πρόσωπα που αντιγράφουν αυτήν την πληροφορία θα τηρούν τους όρους και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα πνευματικά δικαιώματα κάθε συγγραφέα. Αυτά τα έργα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε συνέδρια

 1. Karydis, Ι., Nanopoulos, Α., Manolopoulos, Υ.: "An Efficient Algorithm for Mining Maximum-Length Repeating Patterns in Music Objects", Proceedings 9th Pan-Hellenic Conference on Informatics, pp. 375-387, 2003. pdf | bib
 2. Karydis I., Nanopoulos A., Papadopoulos A., Manolopoulos Y.: "Audio Indexing for Efficient Music Information Retrieval", Proceedings International Multimedia Modelling Conference, pp. 22-29, 2005. pdf | bib
 3. Karydis I., Nanopoulos A., Papadopoulos A., Manolopoulos Y.: "Music Retrieval in P2P Networks under the Warping Distance", International Conference on Enterprise Information Systems, pp. 100-107, 2005. pdf | bib
 4. Karydis I., Nanopoulos A., Papadopoulos A., Katsaros, D., Manolopoulos Y.: "Content-Based Music Information Retrieval in Wireless Ad-hoc Networks", International Symposium in Music Information Retrieval, pp.137-144, 2005. pdf | bib
 5. Karydis I.: "Symbolic Music Genre Classification based on Note Pitch and Duration", Proceedings 10th Advances in Databases and Information Systems, pp. 329-338, 2006. (Best student paper award) pdf | bib
 6. Karydis, I., Nanopoulos, A., Manolopoulos, Y.: "Symbolic Musical Genre Classification based on Repeating Patterns", Proceedings Workshop on Audio and Music Computing for Multimedia, ACM Multimedia, pp. 53-58, 2006. pdf | bib
 7. Kontaki, M., Karydis, I, Manolopoulos, Y: "Content-based Information Retrieval in Streaming Music", Proceedings of Pan-Hellenic Conference in Informatics, pp.249-259, 2007. pdf | bib
 8. Karydis, I., Nanopoulos, A., Papadopoulos, A., Cambouropoulos, E., Manolopoulos, Y.: "Horizontal and Vertical Integration/Segregation in Auditory Streaming: A Voice Separation Algorithm for Symbolic Musical Data", Proceedings Sound and Music Computing Conference, pp.299-306, 2007. pdf | bib
 9. Karydis, I., Nanopoulos, A., Papadopoulos, A., Cambouropoulos, E.: "VISA: The voice integration/segregation algorithm", Proceedings International Symposium in Music Information Retrieval, pp. 445-448, 2007. pdf | bib
 10. Karydis, I., Laopodis, V.: "Web 2.0 Cultural Networking", Proceedings of 13th Pan-Hellenic Conference in Informatics, 2009. bib
 11. Karydis, I., Nanopoulos, A., Gabriel, H.-H., Spiliopoulou, M.: "Tag-Aware Spectral Clustering of Music Items", Proceedings International Society for Music Information Retrieval, pp. 159-164, 2009. pdf | bib
 12. Karydis, I., Radovanovic, M., Nanopoulos, A. Ivanovic, M.: "Looking Through the 'Glass Ceiling': A Conceptual Framework for the Problems of Spectral Similarity", Proceedings International Society for Music Information Retrieval, pp. 273-278, 2010. pdf | bib
 13. Sioutas, S., Magkos, E., Karydis, I., Verykios, V.S.: "Uncertainty for Anonymity and 2 Dimensional Range Query Distortion", Proceedings Privacy in Statistical databases, pp. 85-96, 2010. pdf | bib
 14. Nanopoulos, A., Karydis, I.: "Know thy Neighbor: Combining Audio Features and Social Tags for Effective Music Similarity", Proceedings International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2011. pdf | bib
 15. Karydis, I., Nanopoulos, A.: "Audio-to-Tag Mapping: A Novel Approach for Music Similarity Computation", Proceedings IEEE International Conference on Multimedia & Expo, 2011. pdf | bib
 16. Karydis, I., Deliyannis, I., Floros, A.: "Augmenting Virtual-Reality Environments with Social-Signal Based Music Content", Proceedings International Conference on Digital Signal Processing, 2011. pdf | bib
 17. Deliyannis, I., Karydis, I.: "Producing and Broadcasting Non-Linear Art-Based Content through Open Source Interactive Internet-TV", Proceedings European Interactive TV Conference, 2011. pdf | bib
 18. Tsolis, D., Sioutas, S., Panaretos, A., Karydis, I., Oikonomou, K.: "Decentralized Digital Content Exchange and Copyright Protection via P2P Networks", Proceedings IEEE Symposium on Computers and Communications, 2011. pdf | bib
 19. Deliyannis, I., Karydis, I., Anagnostou, K.: "Enabling Social Software-Based Musical Content for Computer Games and Virtual Worlds", Proceedings Internet Technologies and Applications, 2011. pdf | bib
 20. Sioutas, S., Tsichlas, K., Karydis, I., Manolopoulos, Y., Theodoridis, Y.: "NEFOS: Rapid Cache-Aware Range Query Processing with Probabilistic Guarantees", Proceedings Database and Expert Systems Applications, 2011. pdf | bib
 21. Boletsis, C., Gratsani, A., Chasanidou, D., Karydis, I., Kermanidis K.: "Comparative Analysis of Content-based and Context-based Similarity on Musical Data", Proceedings Artificial Intelligence Applications and Innovations, 2011. pdf | bib
 22. Deliyannis, I., Karydis, I, Karydi, D.: "imediaTV: Open and Interactive Access for Live Performances and Installation Art", Proceedings International Conference on Information Law, 2011. pdf | bib
 23. Sioutas, S., Panaretos, A., Karydis, I., Tsoumakos, D.: "SART: Dynamic P2P Query Processing in Sensor Networks with Probabilistic Guarantees", Proceedings of the 27th Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2012), 2012. pdf | bib
 24. Karydi, D., Karydis, I., Deliyannis, I.: "Legal Issues in Using Musical Content from iTunes and YouTube for Music Information Retrieval", Proceedings International Conference on Information Law, 2012. pdf | bib
 25. Brilis, S., Gkatzou, E., Koursoumis, A., Talvis, K., Kermanidis, K. L., Karydis, I.: "Mood Classification using Lyrics and Audio: A Case-study in Greek Music", Proceedings Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 421-430, 2012. pdf | bib
 26. Karydis, I., Avlonitis, M., Sioutas, S.: "Collective Intelligence in Video User's Activity", Proceedings Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 490-499, 2012. pdf | bib
 27. Faliagka, E., Karydis, I., Rigou, M., Sioutas, S., Tsakalidis, A., Tzimas, G.:"Taxonomy development and its impact on a self-learning e-recruitment system", Proceedings Artificial Intelligence Applications and Innovations, 2012. pdf | bib
 28. Nanopoulos, A., Rafailidis, D., Karydis, I.: "Matrix Factorization with Content Relationships for Media Personalization", 11th International Conference Wirtschaftsinformatik, pp. 87-101, 2013. pdf | bib
 29. Spiridonidou, A., Karydis, I., Avlonitis, M.: "Mimicking Real Users' Interactions on Web Videos through a Controlled Experiment", Proceedings Engineering Applications of Neural Networks, pp. 60-69, 2013. pdf | bib
 30. Karydis, I., Gratsanis, P., Semertzidis, C., Avlonitis, M.: "WebGIS Design & Implementation for Pest Life-cycle & Control Simulation: The Case of Olive-fruit Fly", International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, pp. 526-529, 2013. pdf | bib
 31. Karydi, D., Karydis, I.: "Legal Issues of Aggregating and Curating Information Flows: The case of RSS protocol", Proceedings of International Conference on Information Law and Ethics, 2014. pdf | bib
 32. Makris, D., Kermanidis, K. L., Karydis, I.: "The Greek Audio Dataset", Proceedings Artificial Intelligence Applications and Innovations, Vol. 437, pp. 165-173, 2014. pdf | bib
 33. Makris, D., Karydis, I., Sioutas, S.: "The Greek Music Dataset", Proceedings Engineering Applications of Neural Networks, pp. 22:1--22:7, 2015. pdf | bib
 34. Kalamatianos, R., Kermanidis, K., Avlonitis, M., Karydis, I.: "Environmental Impact on Predicting Olive Fruit Fly Population Using Trap Measurements", Proceedings International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 2016. pdf | bib
 35. Karydis, I., Gkiokas, A., Katsouros, V.: "Musical Track Popularity Mining Dataset", Proceedings Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 562-572, 2016. pdf | bib
 36. Makris, D., Karydis, I., Cambouropoulos, E.: "VISA3: Refining the Voice Integration/Segregation Algorithm", Proceedings Sound and Music Computing Conference, pp. 266-273, 2016. pdf | bib
 37. Karydis, I., Sioutas, S., Avlonitis, M., Mylonas, P., Kanavos, A.: "A Survey on Big Data and Collective Intelligence", Proceedings of International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing, 2016. pdf | bib
 38. Makris, D., Kaliakatsos-Papakostas, M., Karydis, I., Kermanidis, K.: "Combining LSTM and Feed Forward Neural Networks for Conditional Rhythm Composition", Proceedings Engineering Applications of Neural Networks, pp. 570-582, 2017. pdf | bib
 39. Karydis, I., Kanavos, A., Sioutas, S., Avlonitis, M., Karacapilidis, N.: "LeSiM: A Novel Lexical Similarity Measure Technique for Multimedia Information Retrieval", Proceedings Mediterranean Conference on Information Systems, 2018. pdf | bib
 40. Campos, L. M., Ribeiro, L. L., Karydis, I., Karagiannis, S., Pedro, D., Martins, J., Marques, C., Armada, A. G., Leal, R. P., López-Morales, M. J., Velez, F. J., Sebastião, P., Ramos, A. : "Reference Scenarios and Key Performance Indicators for 5G Ultra-dense Networks", Proceedings International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, 2020. pdf | bib
 41. Vlachos, I., Kalamatianos, R., Karydis, I., Spiridonidou, A., Avlonitis, M.: "Utilization of New Technologies in the Production of Pharmaceutical Olive Oil", GeNeDis 2018. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1194. Springer, 2020. pdf | bib
 42. Kalamatianos, R., Karydis, I., Avlonitis, M., Gratsanis, P.: "Designing an e-Business Agricultural Decision Support Company: The case of Olivenia", 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, 2020. pdf | bib
 43. Mourikis, A.I., Kalamatianos, R., Karydis, I., Avlonitis, M.: "A Survey on the Use of the Internet of Multimedia Things for Precision Agriculture and the Agrifood Sectora", 13th EFITA International Conference. pdf | bib

Σε περιοδικά

 1. Karydis, I., Nanopoulos, A., Papadopoulos, A., Manolopoulos, Y.: "Evaluation of Similarity Searching Methods for Music Data in Peer-to-Peer Networks", International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 1, No.2, pp. 210-228, 2006. pdf | bib
 2. Karydis, Ι., Nanopoulos, Α., Manolopoulos, Υ.: "Finding Maximum-Length Repeating Patterns in Music Databases", Multimedia Tools & Applications, Vol.32, No.1, pp. 49-71, 2007. pdf | bib
 3. Karydis I., Nanopoulos A., Papadopoulos A., Katsaros, D., Manolopoulos, Y.: "Music Retrieval over Wireless Ad-hoc Networks", IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, Vol.16, No.6, pp.1152-1162, 2008. pdf | bib
 4. Sioutas, S., Magkos, E., Karydis, I., Verykios, V. S.: "Uncertainty for Privacy and 2-Dimensional Range Query Distortion", Journal of Computing Science and Engineering, Vol. 5, No. 3, pp. 210-222, 2011. pdf | bib
 5. Karydis, I., Kermanidis, K.L., Sioutas, S., Iliadis, L.: "Comparing Content and Context based Similarity for Musical Data", Neurocomputing, Vol. 107, No. 0, pp. 69-76, 2013.pdf | bib
 6. Sioutas, S., Panaretos, A., Karydis, I.,Tsoumakos, D., Tzimas, G., Tsolis, D."SART: Speeding up Query Processing in Sensor Networks with an Autonomous Range Tree Structure", Applied Computing Review, Vol. 12, No. 3, 2012. pdf | bib
 7. Faliagka, E., Iliadis, L., Karydis, I., Rigou, M., Sioutas, S., Tsakalidis, A., Tzimas, G.:"On-line Consistent Ranking on E-recruitment; Seeking the truth behind a well-formed CV", Artificial Intelligence Review, pp. 1-14, 2013. pdf | bib
 8. Karydis, I., Avlonitis, M., Chorianopoulos, K., Sioutas, S.:"Identifying Important Segments In Videos: A Collective Intelligence Approach", International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 23, No. 02, 2014. pdf | bib
 9. Kermanidis, K. L., Karydis, I., Koursoumis, A., Talvis, K.:"Combining Language Modeling And Lsa On Greek 'Song Words' For Mood Classification", International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 23, No. 02, 2014. pdf | bib
 10. Avlonitis, M., Karydis, I., Sioutas, S.:"Early Prediction In Collective Intelligence On Video Users' Activity", Information Sciences, Vol. 298, pp. 315-329, 2015. pdf | bib
 11. Karydis, I., Avlonitis, M., Mylonas, P., Sioutas, S.: "Detection and Feature Extraction of Collective Activity in Human-Computer Interaction", International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 7, No 3, 2016. pdf | bib
 12. Drakopoulos, G., Kanavos, A., Karydis, I., Sioutas, S., Vrahatis, A.G.: "Tensor-Based Semantically-Aware Topic Clustering of Biomedical Documents", Computation, Vol. 5. No 3, 2017 pdf | bib
 13. Arvanitakis, K., Karydis, I., Kermanidis, K. L., Avlonitis, M.: "A Machine Learning Approach for Asperities' Location Identification", Evolving Systems, 1868-6486, 2017 pdf | bib
 14. Kalamatianos, R., Kermanidis, K., Karydis, I., Avlonitis, M.: "Treating Stochasticity of Olive-Fruit Fly's Outbreaks via Machine Learning Algorithms", Neurocomputing, Vol. 280, pp. 135-146, 2018. pdf | bib
 15. Karydis, I., Gkiokas, A., Katsouros, V., Iliadis, L.: "Musical Track Popularity Mining Dataset: Extension & Experimentation", Neurocomputing, Vol. 280, pp. 76-85, 2018. pdf | bib
 16. Makris, D., Kaliakatsos-Papakostas, M., Karydis, I., Kermanidis, K. L.: "Conditional Neural Sequence Learners for Generating Drums' Rhythms", Neural Computing and Applications, Vol. 31, No. 6, pp. 1793–1804, 2018. pdf | bib
 17. Kalamatianos, R., Karydis, I., Doukakis, D., Avlonitis, M.: "DIRT: The Dacus Image Recognition Toolkit", Journal of Imaging, Vol. 14, No. 11, 2018. pdf | bib
 18. Kalamatianos, R., Karydis, I., Avlonitis, M.: "Methods for the Identification of Microclimates for Olive Fruit Fly", Agronomy, Vol. 9, No. 6, 2019. pdf | bib
 19. Karydis, I., Kanavos, A., Sioutas, S., Avlonitis, A., Karacapilidis, N.: "Multimedia Content's Brokerage: An Information System Based on LeSiM", International Journal of E-Services and Mobile Applications, Vol. 12, No. 2, pp. 40-58, 2020. pdf | bib
 20. Karydis, I., Kosta, E., Magkos, E., Vlizos, S., Provatas, D., Tsohou, A.: "The OCTANE Ecosystem and Platform for Cross-Border Heritage-Based Tourism Development", International Journal of Cultural and Digital Tourism, Vol. 8, pp. 19-32, 2021. pdf | bib

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Karydis, I., Nanopoulos, A., Manolopoulos, Y.: "Mining in Music Databases", chapter in book "Processing and Managing Complex Data for Decision Support", IDEA Group, pp. 340-374, 2006. pdf | bib
 2. Karydis, I., Manolopoulos, Y.: "Music Information Retrieval in P2P Networks", chapter in book "Intelligent Music Information Systems: Tools and Methodologies", IGI Global, pp. 190-216, 2007. pdf | bib
 3. Avlonitis, M., Karydis, I., Chorianopoulos, K., Sioutas, S.: "Treating collective intelligence in online media", chapter in book "Semantic Multimedia Analysis and Processing", CRC Press / Taylor & Francis, 2014. pdf | bib
 4. Makris, D., I. Karydis, Sioutas, S.: "Automatic Melodic Harmonization: An overview, challenges and future directions", chapter in book "Trends in Music Information Seeking, Behavior, and Retrieval for Creativity", IGI Global, doi:10.4018/978-1-5225-0270-8, 2016. pdf | bib
 5. Karydi, D., I. Karydis: "Greek copyright law framework for musical databases & academic research use", chapter in book "Trends in Music Information Seeking, Behavior, and Retrieval for Creativity", IGI Global, doi:10.4018/978-1-5225-0270-8, 2016. pdf | bib

Επιμέλεια βιβλίου

 1. Karydis, I. (Εd.): "Multimedia - A Multidisciplinary Approach to Complex Issues", 2012, ISBN 978-953-51-0216-8, InTech. pdf | bib

Επιμέλεια τόμων συνεδρίων

 1. Karydis, I., Sioutas, S., Triantafillou, P., Tsoumakos, D. (Eds.): "First International Workshop, Algorithmic Aspects of Cloud Computing (ALGOCLOUD 2015), Patras, Greece, September 14-15, 2015. Revised Selected Papers", 2016, ISBN {978-3-319-29918-1, Springer. website | bib
 2. Kamps, J., Tsakonas, G., Manolopoulos, Y., Iliadis, L., Karydis, I. (Eds.): "21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2017, Thessaloniki, Greece, September 18-21, 2017, Proceedings", 2017, ISBN 978-3-319-67008-9, Springer. website | bib

Βιβλία

 1. Σιούτας, Σ, Τζήμας, Ι., Καρύδης Ι.: "Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ISBN 978-960-538-982-6.
 2. Καρύδης Ι.: "Εισαγωγή στην ανάκτηση και εξόρυξη μουσικής πληροφορίας", Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (Κάλλιπος), to appear.

Κείμενα και αναφορές δημοσιεύσεων από τις υπηρεσίες google scholar, ResearchGate, και OpenAlex

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 1. Best guest editor award προς "αναγνώριση των εξαιρετικών και αφοσιωμένων συνεισφορών που δόθηκαν για τη συνολική βελτίωση του περιοδικού και τις δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας του ICT Express που εκδόθηκαν από το Κορεατικό Ινστιτούτο Επιστημών Επικοινωνιών και Πληροφοριών (KICS) και την Elsevier " από το KICS και την Elsevier, 31 Ιουλίου 2020
 2. Best student paper award για την εργασία Karydis I.: "Symbolic Music Genre Classification based on Note Pitch and Duration", Proceedings 10th East-European Conference on Advances in Databases & Information Systems (ADBIS), pp. 329-338, 2006. από το συνέδριο ADBIS 2006
 3. Υποτροφία για το ΠΜΣ "Advanced Methods in Computer Science" στο Queen Mary, University of London, του Ηνωμένου Βασιλείου από τον οργανισμό Engineering and Physical Sciences Research Council, Ηνωμένου Βασιλείου, Σεπτέμβριος 2001

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Ανδρέας Σ. Ρέγγιος, Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, "Δημιουργία ζεύγους εφαρμογών πελάτη φορητής συσκευής android και διακομιστή ανάκτησης πληροφορίας εικόνας βάσει ομοιότητας και γεωγραφικού στίγματος", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013. Ιστοσελίδα διπλωματικής
 2. Παναγιώτης Πανδής, Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, "Οπτικοποίηση εγγραφών μουσικών βάσεων δεδομένων", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013. Ιστοσελίδα διπλωματικής | Περίληψη
 3. Δήμος Μακρής, Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, "Εισαγωγή του Ελληνικού Ακουστικού Συνόλου Δεδομένων", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2014. Ιστοσελίδα διπλωματικής | Περίληψη
 4. Στυλιανός Κιούσης, Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού Ηλεκτρονικής Περιήγησης με Τεχνολογίες Φορητών Συσκευών για Τουριστικούς Χώρους Ενδιαφέροντος", Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2018. Ιστοσελίδα διπλωματικής | English executive summary
 5. Σταύρος Αντωνίου, Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, "Σύστημα δημιουργίας αλληλουχιών μουσικών κομματιών (playlists) βάσει πληροφορίας συναφούς πλαισίου και περιεχομένου μουσικών κομματιών", Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2018. Ιστοσελίδα διπλωματικής | English executive summary
 6. Ανδρέας Σ. Ρέγγιος, Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Πληροφορική, "Διαχείριση & διάχυση πληροφορίας πολιτιστικής κληρονομιάς", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έναρξη Μάιος 2020 (σε παύση).
 7. Αλβέρτος Μουρίκης, Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Πληροφορική, "Σύστημα Διαχείρισης και εξόρυξης γνώσης από πολυμεσική πληροφορία ροής αισθητήρων", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έναρξη Οκτώβριος 2020 (σε εξέλιξη). Ιστοσελίδα διατριβής
 8. Παναγιώτης Γρατσάνης, Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Πληροφορική, "Μέθοδοι και τεχνολογίες συν-δημιουργικότητας με χρήση διαδραστικών εφαρμογών νέων μέσων, πολυμέσων και εκτεταμένης πραγματικότητας", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έναρξη Οκτώβριος 2020 (σε εξέλιξη). Ιστοσελίδα διατριβής
 9. Ελένη Βλάχου, Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Πληροφορική, "Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και νέων μέσων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των μουσείων στην δευτεροβάθμια/ τριτοβάθμια εκπαίδευση", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έναρξη Οκτώβριος 2021 (σε εξέλιξη). Ιστοσελίδα διατριβής
 10. Γρηγόρης Γαστεράτος, Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Πληροφορική, "Διαχείριση και προσπέλαση, με χρήση εκτεταμένης πραγματικότητας, πολυδιάστατης πληροφορίας από σμήνη κινητών ασύρματων δικτύων αισθητήρων", Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έναρξη Οκτώβριος 2021 (σε εξέλιξη). Ιστοσελίδα διατριβής

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. 1/05/2002 – 31/09/2003 Τεχνικός Η/Υ για την εταιρία Σ.Κ.Δ. Α.Ε.
 2. Διδασκαλία μαθήματος “Λειτουργικά Συστήματα” (θεωρία & εργαστήρια - 4 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκη Ι, φθινοπωρινό εξαμ. 2003.
 3. Διδασκαλία μαθήματος “Αρχιτεκτονική Η/Υ” (θεωρία - 2 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Τριανδρίας Ι, φθινοπωρινό εξαμ. 2003.
 4. Διδασκαλία μαθήματος “Δίκτυα” (εργαστήριο - 8 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκη Ι, φθινοπωρινό εξαμ. 2004.
 5. Διδασκαλία μαθήματος “Δίκτυα” (εργαστήριο - 2 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκη Ι, εαρινό εξαμ. 2005.
 6. Διδασκαλία μαθήματος “Αρχιτεκτονική Η/Υ” (εργαστήριο - 2 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκη Ι, φθινοπωρινό εξαμ. 2005.
 7. Διδασκαλία μαθήματος “Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ” (θεωρία - 2 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκη Ι, εαρινό εξαμ. 2006.
 8. Διδασκαλία μαθήματος “Δίκτυα III” (εργαστήριο - 2 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκη Ι, φθινοπωρινό εξαμ. 2006.
 9. Διδασκαλία μαθήματος “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι & ΙΙ” (εργαστήριο - 5 ώρες/ εβδομάδα), για το ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ, φθινοπωρινό εξαμ. 2006.
 10. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2007 – Αύγουστος 2007, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Βάσεις Δεδομένων Ι, (β) Πολιτιστική Πληροφορική.
 11. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2007 – Ιανουάριος 2008, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Πολυμέσα, (β) Μουσική Πληροφορική.
 12. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2009 – Αύγουστος 2009, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, (β) Κοινωνικά και Νομικά θέματα των ΤΠΕ.
 13. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Βάσεις Δεδομένων II, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (δ) Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων.
 14. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2010 – Αύγουστος 2010, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας, (β) Πολιτιστική Πληροφορική. (γ) Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου (μεταπτυχιακό).
 15. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων II, (β) Μαθηματικός Προγραμματισμός, (γ) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (δ) Διδακτική της Πληροφορικής I.
 16. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2011 – Αύγουστος 2011, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Πολιτιστική Πληροφορική, (γ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (μεταπτυχιακό), (δ) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
 17. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (β) Διδακτική της Πληροφορικής I.
 18. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2012 – Ιούνιος 2012, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Πολιτιστική Πληροφορική.
 19. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (β) Διδακτική της Πληροφορικής I, (γ) Ψυχαγωγικό λογισμικό και εικονικοί κόσμοι.
 20. Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2013 – Ιούνιος 2013, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Πολιτιστική Πληροφορική, (γ) Ψυχαγωγικό λογισμικό (μεταπτυχιακό).
 21. Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα «ΠΛΣ60: Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Οκτώβριος 2013 – Ιούλιος 2014.
 22. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2014 – Ιούνιος 2014, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Πολιτιστική Πληροφορική.
 23. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015, Διδασκαλία των μαθημάτων: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.
 24. Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πεδίο της Μουσικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Δεκέμβριος 2014 - Μάιος 2015.
 25. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2015 – Ιούνιος 2015, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Πολιτιστική Πληροφορική.
 26. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2016, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (β) Προχωρημένα Θέματα σε Βάσεις και Δομές Δεδομένων (μεταπτυχιακό).
 27. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2016 – Ιούνιος 2016, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
 28. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (β) Προχωρημένα Θέματα σε Βάσεις και Δομές Δεδομένων (μεταπτυχιακό).
 29. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2017 – Ιούνιος 2017, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, (γ) Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων (μεταπτυχιακό).
 30. Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα «ΠΛΣ50: Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Οκτώβριος 2017 – Ιούλιος 2018.
 31. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σεπτέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, (β) Προχωρημένα Θέματα σε Βάσεις και Δομές Δεδομένων (μεταπτυχιακό).
 32. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2018 – Ιούνιος 2018, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Βάσεις Δεδομένων Ι, (γ) Δομές Δεδομένων.
 33. Ερευνητής (casual researcher) στη σχολή Επιστήμης Πληροφορίας του Πανεπιστηµίου του Manchester, Ηνωμ. Βασιλείο. Σεπτέμβριος 2018 - Δεκέμβριος 2018.
 34. Ερευνητής (research associate) στη σχολή Επιστήμης Πληροφορίας του Πανεπιστηµίου του Manchester, Ηνωμ. Βασιλείο. Φεβρουάριος 2019 - Αύγουστος 2019.
 35. Συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φεβρουάριος 2019 – Ιούνιος 2019, Διδασκαλία των μαθημάτων: (α) Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου, (β) Βάσεις Δεδομένων Ι, (γ) Δομές Δεδομένων.
 36. Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ιανουάριος 2020 - σήμερα.
  Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Λειτουργικά Συστήματα

Γλώσσες Προγραμματισμού

Γλώσσες Συγγραφής Σεναρίων

Πλαίσια Συγγραφής Σεναρίων

Γλώσσες Περιγραφής Σελίδας

Πακέτα Εφαρμογών

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ιωάννης Καρύδης
12 Δεκεμβρίου 2021